Łódź Rewitalizuje

Działania

Park Sienkiewicza

Inwestycja zakończona w październiku 2022 r.

 

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Fontanna, Plac zabaw, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Celem inwestycji na terenie Parku im. H. Sienkiewicza jest przeprowadzenie gruntownej rewaloryzacji całego założenia parkowego. Przyczyną podejmowania tych działań jest konieczność  wyeksponowania historycznego układu kompozycyjnego parku zawierającego część geometryczną w zachodniej części oraz część krajobrazową w części centralnej i wschodniej, a także dostosowanie stylem części dołączonych do parku w okresie późniejszym oraz przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych terenu Parku.

Inwestycja obejmie m.in.:  budowę układu komunikacyjnego w postaci alejek o nawierzchni granitowej oraz mineralnej, remont konserwatorki fontanny, wykonanie dwóch placów zabaw,  montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, zegar słoneczny, urządzenia multimedialne, przebudowa lub remont ogrodzeń zewnętrznych, wykonanie nasadzeń roślinnych (drzewa, krzewy i byliny), założenie trawników, budowa oświetlenia oraz wykonanie sytemu nawadniającego.

 

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2017

Przetarg został ogłoszony 13 kwietnia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.9.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 17 lipca 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 9 499 966,50 zł - KTU-Zieleń Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 147 499,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017
Projektowanie: od listopada 2017 do maja 2018
Rozpoczęcie remontu: październik 2018

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 10.10.2018 r.

W związku z pracami od poniedziałku, tj. 15 października  Park będzie zamknięty. Wydzielone zostanie przejście umożliwiające bezpieczne dotarcie do Szkoły Podstawowej nr 173 oraz pływalni.

Ogłoszenie przetargu II: wrzesień 2020

Przetarg został ogłoszony 24 września 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.15.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert II przetargu: październik 2020

W terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 05.10.2020 r. do godz. 12:00 nie została złożona żadna oferta.

Wynik przetargu: październik 2020

Postępowanie zostało unieważnione 6 października 2020 roku ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie III przetargu: styczeń 2022

III przetarg został ogłoszony 31 stycznia 2022 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert III przetargu: marzec 2022

Otwarcie ofert w III przetargu nastąpiło 4 marca 2022 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • na cz. 1: 9 499 966,50 zł - SORTED Sp. z o.o.
  • na cz. 2: 134 881,80 zł - NOVA - JERZY ŁEBSKI
  • na cz. 1: 1 239 623,78 zł - P.H.U. GITPOL GABRIELA KUCA
  • na cz. 1: 1 961 509,93 zł; na cz. 2.: 297 291,00 zł - K.T.S. Magdalena Dobrzyńska

Cz. 1 obejmuje: Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wokół fontanny wraz z uzupełnieniem pozostałych brakujących nasadzeń zieleni niskiej na terenie Parku im. H. Sienkiewicza
Cz. 2 obejmuje: Wykonanie naprawy systemu automatycznego nawadniania zieleni na terenie Parku im. H. Sienkiewicza

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Zakończenie remontu: październik 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PARK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt