Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 106

Inwestycja zakończona w styczniu 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja,

W zakres remontu kamienicy przy Piotrkowskiej 106 weszło przeprojektowanie podwórza i odnowienie elewacji z zachowaniem zabytkowych ozdób.

Wymieniona została część stolarki okiennej i drzwi wejściowe z zachowaniem historycznego kształtu i formy. Zadaszenie nad wejściami do budynków zaaranżowano na stylizowane historyczne.

Powierzchnia podwórka w całości jest utwardzona i wyłożona płytami, co umożliwiło stworzenie na niej miejsc postojowych, w tym - zgodnie z założeniami - dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się też stojaki rowerowe.

Teren został oświetlony, a elewacja iluminowana.

Na terenie dziedzińca przy elewacji oficyny północnej wyeksponowano dawną studnię. Została ona odnowiona i podświetlona. Otwór studni przykryto szklaną pokrywą, dzięki czemu można zobaczyć zabytkowy mechanizm motopompy studni.

Budynek utrzymał funkcję usługowo-handlową goszcząc nadal biura Urzędu Miasta Łodzi.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2017

Przetarg został ogłoszony 1 marca 2017.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.11.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 18 lipca 2017 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 2 583 000,00 zł - Konsorcjum firm: Zakład Remontowo - Budowlany „AMERBUD” Jabłońscy Sp. jawna
  • 2 829 000,00 zł - Michał Szymczyk Zakład ogólnobudowlany
  • 1 989 700,00 zł - Pracownie Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „ARKADY” Mieczysław Janicki

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 226 299,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2017

Umowa z firmą Zakład ogólnobudowlany Michał Szymczyk została podpisana 31 października 2017 r. na kwotę 2 829 000,00 zł - Michał Szymczyk.

Projektowanie: od listopada 2017 do kwietnia 2018
Rozpoczęcie remontu: maj 2018
Zakończenie remontu: styczeń 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Karolina Kędziora tel. 798 733 844 k.kedziora@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt