Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Nawrot (na odcinku Piotrkowska - Kilińskiego)

Inwestycja zakończona w grudniu 2019 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Przy ul. Nawrot, od Piotrkowskiej do Kilińskiego przebudowane zostały jezdnia i chodniki wraz ze zjazdami do posesji. Remont objął także skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza. Przebudowano również sygnalizacja świetlna.

Na ul. Nawrot wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu uspokojenie ruchu, takie jak wyniesienia jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz przy przejściach dla pieszych.

Na całym odcinku zorganizowano 2 przystanki autobusowe: jeden na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem Piotrkowska - Sienkiewicza i drugi pomiędzy skrzyżowaniem Sienkiewicza-Kilińskiego. Nawierzchnia na przystankach autobusowych oraz w rejonie przejść dla pieszych została dostosowana do poruszania się osób niewidomych i niedowidzących.

Wiaty przystankowe, kosze na śmieci, ławki oraz oświetlenie są stylizowane na historyczne.

Wzdłuż całego odcinka wprowadzone zostały nowe nasadzenia - ponad 50 drzew (lipa, klon, głóg, grusza, miłorząb) i krzewów, wraz z iluminacją koron drzew i nowo powstałych zieleńców.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 25 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.22.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 4 września 2017 roku. Wpłynęły 3 oferty (w tym m.in. na zadanie 4 dot. tej lokalizacji):

  • 16 352 850,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 23 141 322,07 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 18 557 118,01 zł - Strabag

Zaplanowana przez Miasto kwota: 16 854 931,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 11 grudnia 2017 r. na kwotę 16 352 850,00 zł.

Projektowanie: listopad 2017 - listopad 2018
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2018
Zakończenie remontu: grudzień 2019

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt