Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Sienkiewicza (na odcinku Tuwima - Nawrot)

Inwestycja zakończona w maju 2021 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Ulica Sienkiewicza zyskała nowy chodnik po obu stronach jezdni. Wyremontowano także zjazdy do posesji.

Na chodnikach pojawiły się wysokie drzewa, ozdobna zieleń, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Zainstalowane zostały stylowe latarnie oraz podświetlenia koron wybranych drzew. Wydzielono nowe miejsca do parkowania. Ruch kołowy został uspokojony poprzez wyniesienie jezdni w miejscach skrzyżowań dróg oraz przejść dla pieszych. Ulicę dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 25 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.22.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 4 września 2017 roku. Wpłynęły 3 oferty (w tym m.in. na zadanie 4 dot. tej lokalizacji):

  • 16 352 850,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 23 141 322,07 zł - Kral Sp. z o.o.
  • 18 557 118,01 zł - Strabag

Zaplanowana przez Miasto kwota: 16 854 931,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017
Projektowanie: od stycznia 2018 do września 2019
Rozpoczęcie remontu: maj 2019
Zakończenie remontu: maju 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt