Łódź Rewitalizuje

Działania

7 - okolice ul. Legionów i ul. Mielczarskiego

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017r.

Całkowita wartość projektu: 136 282 807,42 zł.  Dofinansowanie na realizację projektu: 61 666 168,33 zł (80,81% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 58 606 676,98 zł, z Budżetu Państwa: 3 059 491,35 zł.

Zgodnie z aneksem zawartym 22 grudnia 2023 roku realizacja projektu trwa do 30 czerwca 2024 roku, przy czym wydatki lub koszty poniesione po 31 grudnia 2023 roku stanowią wydatki niekwalifikowalne.

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Okolica zmieni się dzięki połączeniu remontów z działaniami na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Powstaną nowe instytucje. Inwestycjom w budynki i okalające ulice towarzyszyć mają działania integracyjne. Każdy będzie mógł poznać i oswoić się z nowymi usługami w rewitalizowanych kamienicach. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w szkoleniach, zachęcani też będą do udziału w wolontariacie na rzecz sąsiadów.

W najbliższej okolicy zostanie gruntownie wyremontowanych 7 budynków. Dla mieszkańców zostanie oddanych 114 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych z kuchniami lub aneksami kuchennymi oraz 5 mieszkań chronionych. Powstanie dużo nowej zieleni - na podwórkach i ulicach pojawią się drzewa, pnącza, rabatki kwiatowe, krzewy i trawniki. Na każdym podwórku będą ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci i miejsca do sortowania śmieci. Mieszkańcy będą mogli trzymać swoje rowery i wózki dziecięce w specjalnych pergolach lub pomieszczeniach w budynkach. Przy budynkach w których powstaną mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, powstaną miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb tych osób. W najbliższej okolicy powstaną place zabaw dla dzieci oraz skwerki (np. przy ul. Ogrodowej 28), na których będzie można odpocząć.

Wyremontowane zostaną ulice: Gdańska, Ogrodowa, Mielczarskiego, Legionów oraz Cmentarna. Powstaną dodatkowe przejścia ułatwiające komunikację pomiędzy ulicami. Dla pieszych i rowerzystów dostępne będą pasaże pomiędzy ul. Legionów 57 a Mielczarskiego 26 oraz pomiędzy Ogrodami Karskiego a ul. Mielczarskiego na wysokości numerów 33 oraz 25.  

Po zakończeniu remontów na obszarze powstanie szereg nowych bądź wyremontowanych instytucji:

Dodatkowo powstaną lokale, w których będzie można prowadzić działalność:

  • gospodarczą i społeczną (budynki i podwórka przy ul. Mielczarskiego 3 i 33),
  • handlowa, biurową, gastronomiczną oraz artystyczną (budynki przy ul. Legionów 37a i 44).

Wirtualny spacer po Projekcie nr 7

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 7 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zobacz filmy o tych działaniach!

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
wolontariatu Natalia Rydlewska vel Ryglewska tel. 42 638 52 81 n.rydlewska@uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt