Łódź Rewitalizuje

Działania

Legionów 44

  

Najważniejsze ogłoszenia
"Zaprojektuj i wybuduj": trwa realizacja robót.

 

 

Inwestycja zakończona w październiku 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne,

Kamienica przejdzie gruntowny remont konserwatorski obejmujący: przebudowę lokali mieszkalnych oraz powstanie lokali handlowo-usługowych, stworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, świetlicy środowiskowej, a także zagospodarowanie podwórka. W podwórku powstanie zieleniec z ławeczkami połączonymi pergolą, w głębi podwórza znajdzie się plac zabaw dla dzieci z piaskownicą, pojawią się dodatkowe ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Ponadto pomiędzy budynkiem frontowym a kotłownią powstaną 2 miejsca postojowe. Teren podwórka zostanie oświetlony. Południową granicę zamknie nowe murowane ogrodzenie. Teren posesji będzie dostępny w całości dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.

Po remoncie i przebudowie zaplanowano:

 • w budynku frontowym – mieszkania i lokale handlowo-usługowe w parterze, doświetlenie poddasza i zaadaptowanie go na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 podopiecznych w wieku 10-18 lat,
 • w budynku lewej oficyny – mieszkania,
 • w budynku prawej oficyny – świetlicę środowiskową z dodatkowymi funkcjami terapeutycznymi,
 • w budynkach gospodarczych – po ich częściowym rozebraniu i odbudowie, funkcje gospodarcze, powstanie w nich także kotłownia i śmietnik.

W budynku powstanie:

 • 22 mieszkania komunalne, w w tym 2 przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • 5 lokali handlowo-usługowych,
 • placówka opiekuńczo - wychowawcza,
 • świetlica środowiskowa.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2018

I przetarg został ogłoszony 14 maja 2018 r. 

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.9.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 22 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 23 950 500,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 398 854,29 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2018

II przetarg został ogłoszony 15 października 2018 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.24.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2018 r. Wpłynęły dwie oferty:

 • 24 000 000,00 zł - ZAB BUD Sp. z o.o.
 • 15 858 000,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota:  14 398 854,29 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie III przetargu: wrzesień 2019

III przetarg został ogłoszony 9 września 2019 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.13.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2019

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 30 października 2019 r. Wpłynęły 2 oferty: 

 • 14 065 000,00 zł- ZAB-BUD Sp. z o. o.
 • 14 851 311,00 zł  - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota:  14 398 854,29 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2021

Umowa z firmą ZAB-BUD Sp. z o. o. została podpisana 25 lutego 2020 r. na kwotę 14 065 000,00 zł.

Projektowanie: 2020

Wykonawca opracował dokumentację, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę w grudniu 2020 r.

Rozpoczęcie remontu: 2021

Prace budowlane będą mogły się rozpocząć po wykwaterowaniu wszystkich mieszkańców.

Zakończenie remontu: październik 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Sosnowska-Kowalska tel. 42 638 48 92 i.sosnowska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Ewa Kubiak tel. 798 733 648 e.kubiak@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
placówki opiekuńczo-wychowawczej Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt