Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Legionów (na odcinku Żeligowskiego - Gdańska)

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszono przetarg na prace budowlane. Czekamy na oferty.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Układ ulic,

Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową, trakcją tramwajową oraz zagospodarowaniem przestrzeni. Ul. Legionów została zaprojektowana jako jezdnia dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym. Jezdnia będzie zawężana w miejscu projektowanych przystanków tramwajowych a same perony będą wyniesione na 20 cm ponad poziom jezdni (by ułatwić wsiadanie i wysiadanie z tramwaju). Torowisko wykonane będzie w technologii ograniczającej hałas i drgania. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z kostki kamiennej łupanej. Szerokie chodniki będą okalały trawniki i zieleńce, pojawią się też miejsca do parkowania (50 miejsc postojowych równoległych po obu stronach jezdni). Po obu stronach ulicy zostaną zasadzone drzewa - średnio co 2-3 miejsca postojowe; przy wjazdach pojawią się niskie krzewy liściaste. Na narożniku Legionów/Gdańska po południowej stronie pojawią się nowe drzewa. Ważne jest także zmodernizowanie przy okazji remontu ulicy infrastruktury podziemnej i urządzeń służących utrzymaniu okolicy w dobrym stanie. Odpowiednio przebudowane i modernizowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna,  sieci telekomunikacyjne, oświetlenie miejskie na słupach oraz na elewacjach, podświetlenie budynku Legionów 37a oraz zieleni. Powstanie także nowy kanału technologicznego do poprowadzenia światłowodów i pojawią się punkty monitoringu miejskiego. Wszystkie instalacje będą poprowadzone tak by nie kolidować z nowymi i odnowionymi ulicami.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: kwiecień 2018

I przetarg ogłoszono 17 kwietnia 2018 r.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.5.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert w I przetargu nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęła 1 oferta

  •  108 240 000,00 zł - IDS-BUD S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 229 205,14 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: marzec 2019

II przetarg został ogłoszony 22 marca 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca 2019 r.. Wpłynęły 3 oferty:

  • 129 066 549,48 zł - konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. ; Aldesa Construcciones Polska S.A; COALVI S.A.
  • 107 799 862,95 zł - Larkbud Sp. z o.o.
  • 135 699 777,77 zł - konsorcjum firm: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j. ; PROGREG InfraCity Sp z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 50 276 572,00  zł (za komplet prac: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Ogłoszenie III przetargu (na dokumentację projektową): październik 2019

III przetarg (na opracowanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 8 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.17.2019

Przejdź do strony przetargu

Po zakończeniu opracowania dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie na realizację inwestycji.

Otwarcie ofert: listopad 2019

Otwarcie ofert nastąpiło 29 listopada 2019 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 2.558.400,00 zł - konsorcjum firm:Progreg Paweł Kudelski, Progreg Sp. z o.o.
  • 1.979.931,00 zł - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
  • 1.645.740,00 zł - HIGWAY Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2.504.284,00 zł (za komplet prac projektowych: ul Legionów od pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarna na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej oraz jej przebudowa w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2020

Umowa z firmą Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. została podpisana 28 lutego 2019 r. na kwotę 1.979.931,00 zł (za przygotowanie dokumentacji projektowej dla ulic Legionów i Cmentarnej).

Projektowanie: od lutego 2020 do października 2021

Po zakończeniu opracowania dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie na realizację inwestycji.

Ogłoszenie IV przetargu (na prace budowlane): wrzesień 2021

IV przetarg (na prace budowlane) został ogłoszony 24 września 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.20.2021

Przejdź do strony przetargu

Przetarg dotyczy przebudowy ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego oraz ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej i w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego.

Otwarcie ofert:październik 2021
Wynik przetargu:grudzień 2021
Rozpoczęcie remontu: koniec 2021
Zakończenie remontu: połowa 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ryszard Gruszczelak tel. 42 638 48 91 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt