Łódź Rewitalizuje

Działania

Gdańska 8

Inwestycja zakończona w styczniu 2020 r.

 

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Mieszkania chronione, Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zieleń, Meble miejskie,

Budynki zostały gruntownie wyremontowane, ocieplone i podłączone do centralnego ogrzewania. Całkowicie wymieniono wszystkie instalacje techniczne.  Układ pomieszczeń wewnątrz budynków został zmieniony i dostosowany do współczesnych standardów. Mieszkania wyposażono w kuchnie i łazienki. W jednym z budynków zostało utworzone mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w budynku głównym od ul. Gdańskiej została utworzona biblioteka publiczna. Na potrzeby funkcjonowania biblioteki zaprojektowano nową klatkę schodową oraz zamontowano windy. Istniejące klatki schodowe zostały przebudowane, a balkony i balustrady odtworzone. Wszystkie okna i drzwi zostały wymienione. Zasypano piwnicę w budynku głównym. Wszystkie budynki podłączone zostały do domofonu. Nawierzchnia podwórza została wymieniona na nową. Wydzielono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Część przestrzeni podwórka została przeznaczona na zieleń: zasadzono krzewy i rośliny okrywowe oraz pnącza. Na podwórzu pojawiły się drewniane ławki.

W budynku powstało:

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2017

I przetarg został ogłoszony 3 maja 2017.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 1 sierpnia 2018 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 13 780 081,63 zł - WARBUD S.A.
  • 9 307 708,73 zł - PRB BUDOMAL
  • 12 904 800,00 zł - konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. i Erekta Budownictwo Sp. z o.o.
  • 9 762 081,23 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 612 853,86 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 11 października 2017.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.46.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 16 listopada 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 9 562 424,42 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 612 853,86 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie III przetargu: maj 2018

III przetarg został ogłoszony 14 maja 2018.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.11.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 12 887 500,00 zł - ZAB-BUD sp. z o.o.
  • 13 134 288,05 zł - Firma Projektowo-Budowlana Jan Biernat

Zaplanowana przez Miasto kwota: 8 719 929,97 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2018

Umowa z firmą ZAB-BUD sp. z o.o. została podpisana 21 września 2018 r. na kwotę 12 887 500,00 zł.

Rozpoczęcie remontu: listopad 2018

Miasto posiada już gotowy projekt budowlany dla tego budynku. Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się pod koniec września 2018 r.

Zakończenie remontu: styczeń 2020
Wprowadzenie mieszkańców: 2020

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w 2020 r.

Uruchomienie biblioteki: 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Agnieszka Ciszewska tel. 42 253 70 00 ronzachod@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt