Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 5

  

Najważniejsze ogłoszenia
Rozpoczynają się prace budowlane.

 

 

Inwestycja planowana na:

III kwartał 2021

CO POWSTANIE?

Budynek podlega przebudowie i remontowi konserwatorskiemu.

W budynku powstanie:

  • 8 lokali mieszkalnych 
  • pracownia twórcza.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2019
Otwarcie ofert: sierpień 2019
Wynik przetargu: wrzesień 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2019
Rozpoczęcie remontu: październik 2019
Zakończenie remontu: koniec 2021 / początek 2022
Wprowadzenie mieszkańców: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA FAMUŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt