Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 57 - 67 (podwórko)

Planowany termin zakończenia inwestycji:

wrzesień 2022

 

 

CO POWSTANIE?

Teren zostanie zagospodarowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Zachowane zostaną oryginalne nawierzchnie z bruku kamiennego, ich remont będzie polegał na odpowiednim przełożeniu w celu wyrównania i uzupełnienia nawierzchni z odtworzeniem ich historycznego profilu. Zachowana będzie część istniejących drzew po określeniu ich zdrowotności. Zieleń zostanie uzupełniona nowymi nasadzeniami i elementami małej architektury w postaci ławek, trzepaka, koszy na śmieci czy też wydzielonego śmietnika. Przywrócona zostanie pełna funkcjonalność istniejącej na działce i obecnie niedziałającej studni wraz z przywróceniem ręcznego, żeliwnego stojaka pompowego (na wzór istniejącego stojaka zlokalizowanego przy posesji Przędzalniana nr 53). Pojawią się miejsca postojowe o nawierzchni z kraty trawnikowej. Na obszarze zlokalizowane będą również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wg projektu wykonawczego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej dla podwórek.

Powstanie wewnętrzna sieć C.O. zasilana z sieci miejskiej, wzdłuż wewnętrznego traktu jezdnego (między budynkami mieszkalnymi a gospodarczymi). Za projektowany przebieg trasy w odpowiada Veolia.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu:???
Otwarcie ofert: ???
Wynik przetargu: ???
Podpisanie umowy z wykonawcą: ???
Rozpoczęcie remontu:???
Zakończenie remontu: wrzesień 2022

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt