Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 57 (bud. gosp.)

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Inwestycja planowana na rok:

2020

CO POWSTANIE?

Zakres remontu i adaptacji zabytkowego budynku gospodarczego objęty jest Programem Funkcjonalno- Użytkowym.

Dla budynku gospodarczego zlokalizowanego przy posesji Przędzalniana nr 57 planuje się zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na bazę (zaplecze) dla podmiotu gospodarczego, który będzie operatorem utrzymania czystości i zieleni dla osiedla Księży Młyn.

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ BUDYNKI

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)538-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt