Łódź Rewitalizuje

Lokalne ożywienie gospodarcze

Wskaźnik zbiorczy

Wskaźnik ukazujący połączone wartości optymizmu gospodarczego i zmniejszenia problemów gospodarczych. W tym wskaźniku wartościom cząstkowym nadano równe wagi. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną. 

Na koniec 2016 roku wskaźnik jest w pełni dostępny: zakłócenie wynosi zero.

Istotna część obszaru rewitalizacji korzysta z renty położenia i jest obszarem ożywienia gospodarczego. Wyraźna dekoniunktura występuje w zasadzie tylko w rejonie ulic: Magazynowej, Księży Młyn, Wilczej i Gołębiej oraz na północnym skraju obszaru rewitalizacji, w rejonie ulic: Piwnej, Rybnej, Krótkiej i Ceglanej. 

Zwarty obszar bardzo wyraźnego ożywienia gospodarczego sytuuje się w większości poza projektami rewitalizacji obszarowej, wzdłuż osi ul Kościuszki pomiędzy Piotrkowską a Gdańską i wzdłuż ul. Kopernika oraz między ulicami Narutowicza i Jaracza i powyżej Uniwersyteckiej. Pozostały obszar to mieszanka terenów o bardzo zróżnicowanej sytuacji gospodarczej: od bardzo wysokiego do bardzo niskiego poziomu wskaźnika ożywienia gospodarczego.

Działania w projektach rewitalizacji obszarowej: trzecim, siódmym i ósmym, oraz w nieco mniejszym stopniu w drugim i piątym, mogą poprawić wskaźnik ożywienia gospodarczego.  

Na koniec 2017 roku wskaźnik jest w pełni dostępny: zakłócenie wynosi zero.

Wskaźnik w ujęciu zmienności rok-do-roku wypada płasko: sytuacja w obszarze rewitalizacji nie pogarsza się ani nie poprawia. Punktowe niewielkie zmiany koniunktury nie mają strategicznego znaczenia dla całego obszaru. Prawdopodobna jest interpretacja, że atrakcyjność gospodarcza obszaru rewitalizacji wynikająca z samej tylko renty położenia osiągnęła swoje maksimum, i wskaźnik nie będzie rósł, dopóki rynek nie zareaguje na pierwsze efekty rewitalizacji. Na razie takiej reakcji rynku nie ma.

Na koniec 2018 roku wskaźnik jest w pełni dostępny: zakłócenie wynosi zero.

Na mapie obrazującej poziom wskaźnika lokalnego ożywienia gospodarczego w 2018 roku w Łodzi wyraźnie widać, iż koncentracja zjawiska występuje w centrum obszaru rewitalizacji, a wskaźnik osiąga najniższy poziom w rejonie Bałut, okolicach Placu Wolności oraz w rejonie ul. Zarzewskiej.

Wskaźnik w ujęciu zmienności „rok do roku” wypada płasko: sytuacja w obszarze rewitalizacji nie pogarsza się ani nie poprawia. Punktowe niewielkie zmiany koniunktury nie mają strategicznego znaczenia dla całego obszaru. Prawdopodobna jest zatem interpretacja, że atrakcyjność gospodarcza obszaru rewitalizacji wynikająca z samej tylko renty położenia osiągnęła swoje maksimum, i wskaźnik nie będzie rósł, dopóki rynek nie zareaguje na pierwsze efekty rewitalizacji. Na razie takiej reakcji rynku nie ma.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt