Łódź Rewitalizuje

Działania

Północna 7

  

Najważniejsze ogłoszenia
Ogłoszno przetarg. Czekamy na oferty.

Inwestycja planowana na lata:

2020 - 2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania komunalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Lokale usługowo-handlowe,

Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ budynków również ulegnie przebudowie. Wszystkie mieszkania posiadać będą kuchnie lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Duże zmiany zajdą także na podwórzu. Powstaną na nim miejsca do wypoczynku z ławkami i koszami na śmieci. Pojawią się trawniki oraz posadzone zostaną liczne krzewy. Na ścianach budynków zainstalowane będą specjalne stelaże, na których zasadzone zostaną rośliny pnące tworzące efekt zielonych ścian. Na podwórzu staną również stojaki rowerowe oraz zbudowana zostanie estetyczna altana na odpady.  

W budynku powstanie:

  • 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 mieszkań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
  • 2 lokale usługowe przeznaczone na wynajem

           

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.83.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

 W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 15 września 2017 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 10 367 518,04 zł - ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 8 280 900,00 zł - konsorcjum firm: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o. o., Erekta Budownictwo Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak

Zaplanowana przez Miasto kwota:  7 746 632,74 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetragu: październik 2017

II przetarg został ogłoszony 27 października 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.121.2017

Przejdź do strony przetargu

Ogłoszenie III przetargu: październik 2019

III przetarg został ogłoszony 28 października 2019 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.20.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert:listopad 2019
Wynik przetargu: koniec 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: koniec 2019
Projektowanie: od październiak 2019 do lipca 2020
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2020
Zakończenie remontu: wrzesień 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

 

 

 

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Łukasz Mordęcki tel. 506-663-740 l.mordecki@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 506-663-705 i.mielczarek@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Marta Ignaczak tel. (42) 272 -64-05 m.ignaczak@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506-664-323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

 

 

Kontakt