Łódź Rewitalizuje

Działania

Wschodnia 54

Inwestycja zakończona w czerwcu 2021 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynek został całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażono w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzono w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyskał dostęp do sieci światłowodowej. Na podwórku stanęły ławki, stojak rowerowy oraz ogrodzenie z furtką od strony południowej. Nawierzchnia podwórza została wymieniona i odnowiona, wykonana z dwóch rodzajów kostki kamiennej. Zieleń reprezentują głównie trawy. Na wyznaczonych terenach zielonych zostały posadzone krzewy, rośliny pnące oraz drzewo, a wokół nich zasiano trawnik. Dla pnączy powstał trejaż na altanie śmietnikowej.

W budynku powstały:

  • 33 mieszkania komunalne
  • 9 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: lipiec 2017

I przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 3 oferty (za komplet 5 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7, 11 oraz ul. Wschodniej 54):

  • 48 339 416,62 zł - PROCHEM S.A.
  • 33 033 787,82 zł – ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 24 567 546,85 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 24 615 020,00 zł (za komplet 5 kamienic przy ul. Włókienniczej 3, 5, 7, 11 oraz ul. Wschodniej 54)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: luty 2018

II przetarg został ogłoszony 20 lutego 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-II.271.20.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2018

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 10 kwietnia 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 9 057 588,91 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2018

Umowa z firmą BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak została podpisana 3 lipca 2018 r. na kwotę 23 680 614,80 zł.

Projektowanie: od lipca 2018 do grudnia 2019
Rozpoczęcie remontu: listopad 2019

13 listopada 2019 roku teren budowy został przekazany wykonawcy.

Zakończenie remontu: czerwiec 2021
Wprowadzenie mieszkańców: druga połowa 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Lidia Pakuła tel. 510 927 358 l.pakula@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabella Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt