Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Traugutta - układ ulic uzupełniających

  

Najważniejsze ogłoszenia
Wykonawca dokonał uzupełnień prac w stosunku do tych wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę.

 

 

 

Inwestycja zakończona w kwietniu 2023 r.

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Drzewa,

Po remoncie powstały 3 nowe ulice:   

  • Ulica A - stanowi połączenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą B. Po obu stronach drogi zbudowane zostały chodniki ze zjazdami do posesji. Po południowej stronie wydzielone zostały nowe miejsca parkingowe poprzedzielane zieleńcami,
  • Ulica B - połączyła ze sobą ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowano chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce,
  • Ulica C - łączy ulicę B z ulicą Kilińskiego. Po jej południowej stronie wybudowano chodnik z wytyczonymi na nim miejscami parkingowymi oraz zieleńcami.                                                                                                                   

Skrzyżowania ulicy B z ulicami A i C zostały wyniesione. W ten sposób zwiększono bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszono ryzyko kolizji. Na wszystkich ulicach postawione zostały ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zainstalowano ozdobne latarnie. Podświetlone są także niektóre korony drzew.
 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak prowadzone były prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2018

Przetarg został ogłoszony 17 kwietnia 2018 r..

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.8.2018

Przejdź do strony przetargu 

Otwarcie ofert: czerwiec 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 12 czerwca 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 27 675 000,00 zł - IDS - BUD S.A.
  • 41 256 464, 53 zł - STRABAG Sp. z o.o.                                   

Zaplanowana przez Miasto kwota: 15 754 182,77 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2018

Umowa z firmą IDS - BUD S.A. na kwotę 27 675 000,00 zł (za realizację pakietu dróg uzupełniających: połączenia ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią, ul. Traugutta z ul. Tuwima, łączników do ul. Sienkiewicza oraz Kilińskiego od nowo powstałych ulic) została podpisana 26 października 2018 roku.

Projektowanie: od października 2018 do marca 2020
Rozpoczęcie remontu: wrzesień 2020
Zerwanie umowy z wykonawcą

IDS-BUD, generalny wykonawca inwestycji, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w pierwszym kwartale 2022 r.

Ogłoszenie II przetargu (na dokończenie prac budowlanych): sierpień 2022

II przetarg został ogłoszony 17 sierpnia 2022 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.19.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 18 października 2022 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 6 150 010,23 zł (na zadanie 2 – przebudowę terenu przylegającego do projektowanego pasa drogowego) - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A

Zaplanowana przez Miasto kwota: 800 000,00 zł (część 2 zamówienia)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Wynik przetragu (unieważnienie):listopad 2022

Postępowanie zostało unieważnione 11 listopada 2022 roku ponieważ złożona oferta z cenami ofertowymi w zakresie poszczególnych części zamówienia przewyższała kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zakończenie remontu: kwiecień 2023
Otwarcie ulic: 2023

Ulica zostanie otwarta w 2023 r.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Lato tel. 42 272 62 47 i.lato@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
       

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt