Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 7 i 9 (bud. gosp.)

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Inwestycja planowana na rok:

2020

CO POWSTANIE?

Budynki zostaną gruntownie wyremontowane - wykonana zostanie termomodernizacją i izolacja przeciwwilgociowa. Odtworzona zostanie ślusarka okienna i drzwiowa oraz przywrócony pierwotny wygląd detalom i elewacjom budynku. Przebudowa komórek lokatorskich w budynkach gospodarczych na dwie pracownie dla twórców i biuro wymaga zmian w zakresie rozplanowania pomieszczeń z jednoczesnym podniesieniem standardu budynku. Lokal przeznaczony na biuro zostanie oddany dla potrzeb pracowni twórczej. 

W budynku powstanie:

  • 2 pracownie twórcze
  • biuro

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt