Łódź Rewitalizuje

Działania

Park Moniuszki

Inwestycja zakończona w lutym 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Meble miejskie, Fontanna, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Park im. Stanisława Moniuszki został kompleksowo zmodernizowany, a jego obecna powierzchnia została powiększona o wolny teren powstały po wyburzeniu sąsiedniej kamienicy.

Z uwagi na historyczny charakter parku i wymogi planu miejscowego, kompozycję układu komunikacyjnego skonstruowano w oparciu o istniejący układ kompozycyjny i dominującą funkcję komunikacyjną (komunikacja piesza). Zapewniono maksymalne ograniczenie kolizji projektowanych elementów zagospodarowania z istniejącym drzewostanem.

W ramach inwestycji zrealizowano m.in.: alejki parkowe, plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych, fontannę posadzkową, montaż elementów wyposażenia parku takiego jak: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stoły do gier, oświetlenie terenu, urządzenie zieleni (nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin) oraz wykonano system nawadniający.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PARK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: luty 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: czerwiec 2017

Przetarg został ogłoszony 26 czerwca 2017.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.20.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 4 sierpnia 2017 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 9 147 224,11 zł - PALMET Sp. z o.o.
  • 9 842 864,50 zł - konsorcjum: Park M Sp. z o.o., Park M Poland Sp. z o.o.
  • 8 859 999,98 zł - Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
  • 7 991 043,22 zł - konsorcjum: G&P Invest Sp. z o.o., "Szadek" Dariusz Szadkowski, PBH Elsat Marcin Posłuszny, Ogrody Zofii Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 126 600,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2018

Umowa z konsorcjum firm konsorcjum: G&P Invest Sp. z o.o., "Szadek" Dariusz Szadkowski, PBH Elsat Marcin Posłuszny, Ogrody Zofii Sp. z o.o. została podpisana 15 lutego 2018 r. na kwotę 7 991 043,22 zł.

Projektowanie: luty 2018 - październik 2018
Rozpoczęcie remontu: październik 2018
Zakończenie remontu: luty 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
terminu remontu Olga Kassyańska tel. (42) 638-48-85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
przeprowadzek i bieżących problemów okolicy Marcin Borusławski tel. 506-663-903 m.boruslawski@uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Anna Baklińska tel. (42) 638-57-54 a.baklinska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyna Gawrońską,, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt