Łódź Rewitalizuje

Działania

Droga łącząca ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej

  

Najważniejsze ogłoszenia
"Wybuduj" - rozpoczęły się prace rozbiórkowe. 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Meble miejskie, Drzewa, Zieleń, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Będzie to nowa uliczka łącząca ul. Nawrot z Pl. Komuny Paryskiej powstała poprzez przebudowanie i przebicie w kwartale ulic Nawrot-Sienkiewicza-Tuwima-Piotrkowska.

Jezdnia będzie miała szerokość od 5 do 7 m oraz 2 pasy ruchu. Wprowadzone zostaną miejsca parkingowe w zatokach usytuowanych prostopadle do jezdni oraz zatoka dla autokarów równoległa do krawędzi jezdni.

Zbudowane zostaną chodniki z płyt granitowych oraz pas zewnętrzny od strony elewacji z kostki granitowej. Droga będzie oświetlona, a kamienice przy ul. Piotrkowskiej 118 oraz pofabryczny budynek przy ul. Sienkiewicza 61 będą iluminowane. Podświetlone zostaną korony wybranych drzew. Dzięki temu nowopowstała przestrzeń będzie mieć charakter reprezentacyjny a także przyjemniej i bezpieczniej będzie się na niej przebywać.

Droga zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie elementów ułatwiających poruszanie się. Wzdłuż drogi będą wiaty przystankowe, kosze na śmieci, słupki ogłoszeniowe, tablice informacji pasażerskiej oraz ok. 60 stojaków rowerowych i 38 ławek.

Wprowadzona będzie również zieleń w postaci nowych drzew, krzewów, bylin, pnączy, trawników, przy zachowaniu drzew istniejących.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł. (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (na dok. projektową): marzec 2020

II przetarg został ogłoszony 3 marca 2020 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.8.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020
Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2020
Projektowanie: od IV kwartału 2020 do I kwartału 2022
Ogłoszenie III przetargu (na roboty budowlane): maj 2022

III przetarg został ogłoszony 25 maja 2022 r.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.29.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2022

Otwarcie ofert w III przetargu nastąpiło 1 lipca 2022 r. Złożone zostały 2 oferty:

  • 200 000 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
  • 118 680 000,00 zł - EBS BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 35 986 028,14 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Wynik przetargu (unieważnienie postępowania): lipiec 2022

15 lipca 2022 roku Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przejdź do informacji o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie IV przetargu (na roboty budowlane):sierpień 2022

IV przetarg (na roboty budowlane) został ogłoszony 31 sierpnia 2022 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.57.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 20 października 2022 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 102 180 000,00 zł - EBS BUD Sp. z o.o.
  • 86 870 061,63 zł - Pagma-Bud Sp. z o.o.
  • 96 785 365,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 29 164 555,89 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2023
Zakończenie remontu: sierpień 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA DROGA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Mariusz Fryczak tel. 42 638 48 91 m.fryczak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt