Łódź Rewitalizuje

Działania

Park Sienkiewicza

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa przygotowanie dokumentów do ponownego przetargu na uzupełnienie braków po poprzednim wykonawcy inwestycji.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

  2021

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Fontanna, Plac zabaw, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Celem inwestycji na terenie Parku im. H. Sienkiewicza jest przeprowadzenie gruntownej rewaloryzacji całego założenia parkowego. Przyczyną podejmowania tych działań jest konieczność  wyeksponowania historycznego układu kompozycyjnego parku zawierającego część geometryczną w zachodniej części oraz część krajobrazową w części centralnej i wschodniej, a także dostosowanie stylem części dołączonych do parku w okresie późniejszym oraz przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych terenu Parku.

Inwestycja obejmie m.in.:  budowę układu komunikacyjnego w postaci alejek o nawierzchni granitowej oraz mineralnej, remont konserwatorki fontanny, wykonanie dwóch placów zabaw,  montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, zegar słoneczny, urządzenia multimedialne, przebudowa lub remont ogrodzeń zewnętrznych, wykonanie nasadzeń roślinnych (drzewa, krzewy i byliny), założenie trawników, budowa oświetlenia oraz wykonanie sytemu nawadniającego.

 

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2017

Przetarg został ogłoszony 13 kwietnia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.9.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 17 lipca 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 9 499 966,50 zł - KTU-Zieleń Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 10 147 499,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: grudzień 2017
Projektowanie: od listopada 2017 do maja 2018
Rozpoczęcie remontu: październik 2018

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 10.10.2018 r.

W związku z pracami od poniedziałku, tj. 15 października  Park będzie zamknięty. Wydzielone zostanie przejście umożliwiające bezpieczne dotarcie do Szkoły Podstawowej nr 173 oraz pływalni.

Zakończenie remontu: 2021

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PARK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Sylwia Kowalska tel. 42 638 48 79 s.kowalska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt