Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 14 (konsumy)

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2019

CO POWSTANIE?

W budynku zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: kwiecień 2019

Przetarg został ogłoszony 4 kwietnia 2019.

Numer ogłoszenia: 1177824

Przejdź do strony przetargu

 

 

 

 

Otwarcie ofert: maj 2019
Wynik przetargu: maj 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: czerwiec 2019
Rozpoczęcie remontu: czerwiec 2019
Zakończenie remontu: grudzień 2019

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ DAWNE kONSUMY

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt