Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 61a

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane.

 

 

Planowane zakończenie inwestycji:

czerwiec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne, Zieleń,

Trzy budynki pofabryczne użytkowane przez Urząd Miasta Łodzi zostaną odnowione i przebudowane.

W wyniku podniesienia poddasza oraz dobudowania części budynków zwiększy się ich powierzchnia użytkowa. Zachowana będzie zabytkowa wartość budynków, zarówno na elewacji jak i wnętrz budynków.

Po remoncie biura Urzędu Miasta znajdą się na 1, 2, 3 i 4 piętrze. Na 4 i 5 piętrze będzie 5 lokali użytkowych, w tym gastronomicznych.

Na zewnątrz dobudowanego budynku stworzone będą zielone ściany oraz zielony taras. Winda połączy poziom pasażu z kawiarnią na 5 kondygnacji i tarasem widokowym.

Na parterze wydzielona zostanie przestrzeń dla zabawy dzieci, która poprzez wejście od strony Piotrkowskiej 118 łączy się z mini ogródkiem o tej samej funkcji.

Budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki likwidacji progów, odpowiedniej wielkości kabin windowych oraz specjalnie urządzonym sanitariatom.

Budynek zostanie funkcjonalnie połączony z południowym skrzydłem budynku Sienkiewicza 63.

Ponadto po wyburzeniu fragmentu parteru budynków przeprowadzona będzie nowa uliczka łącząca ulicę Nawrot z Tuwima.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: sierpień 2018

Przetarg został ogłoszony 6 sierpnia 2018 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.19.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2018

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r.

Złożona została 1 oferta na kwotę 135 937 847,01 zł (na inwestycję obejmującą remont kamienic Piotrkowska 118, Sienkiewicza 61a i 63 oraz przebudowę pasażu Schillera, płd. części placu Komuny Paryskiej oraz budowę drogi łączącej ul. Nawrot z placem Komuny Paryskiej).

Zaplanowana przez Miasto kwota: 77 034 097,66 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie II przetargu (na dokumentację projektową): kwiecień 2020

II przetarg został ogłoszony 3 kwietnia 2020 r.

Numer przetargu:DOA-ZP-III.271.8.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020

Otwarcie ofert nastąpiło 20 kwietnia 2020 r. Wpłynęły 4 oferty:

  • 2 898 923,04 zł - Konsorcjum firm: PALMETT Sp. z o.o. Sp. k., RYSY Architekci Rafał Sieraczyński
  • 3 813 000,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
  • 1 476 000,00 zł - PROBUD Firma Projektowo – Budowlana Tomasz Graf
  • 1 337 994,00 zł - Konsorcjum firm:BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. K., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 235 015,71 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Podpisanie umowy z wykonawcą: 2020
Projektowanie: 2020-2021
Ogłoszenie III przetargu (na prace budowlane):maj 2022

III przetarg został ogłoszony 25 maja 2022 r.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.29.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2022

Otwarcie ofert w III przetargu nastąpiło 1 lipca 2022 r. Złożone zostały 2 oferty:

  • 200 000 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
  • 118 680 000,00 zł - EBS BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 35 986 028,14 zł. 

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Wynik przetargu (unieważnienie postępowania): lipiec 2022

15 lipca 2022 roku Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przejdź do informacji o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie IV przetargu (na prace budowlane): sierpień 2022

IV przetarg (na roboty budowlane) został ogłoszony 31 sierpnia 2022 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.57.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 20 października 2022 r. Wpłynęły 3 oferty:

  • 102 180 000,00 zł - EBS BUD Sp. z o.o.
  • 86 870 061,63 zł - Pagma-Bud Sp. z o.o.
  • 96 785 365,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 29 164 555,89 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: listopad 2022
Rozpoczęcie remontu: II kwartał 2022
Zakończenie remontu: czerwiec 2024
Wprowadzenie najemców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Sosnowska-Kowalska tel. 42 638 48 92 i.sosnowska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) RON "Centrum" tel. 42 636 82 92 roncentrum@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt