Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn 11 (bud. gosp.)

  

Najważniejsze ogłoszenia
 

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

2023 r.

CO POWSTANIE?

Budynek wraz z przylegającą działką podlega przebudowie i remontowi.

W budynku powstanie:

  • lokal gastronomiczny

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Zlecenie prac: marzec 2019

Prace zostały zlecone Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych.

Rozpoczęcie remontu: kwiecień 2019
Zakończenie remontu: czerwiec 2020
Uruchomienie gastronomii: 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA BUDYNEK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt