Łódź Rewitalizuje

Jak korzystać z naszych map?

Nawigacja mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu mapy.

  • Powiększ zwiększa skalę mapy. Wybierz narzędzie poprzez kliknięcie na ikonę .
  • Pomniejsz zmniejsza skalę mapy. Wybierz narzędzie poprzez kliknięcie na ikonę .
  • Domyślny zakres przywraca domyślny widok mapy. Wybierz narzędzie poprzez kliknięcie na ikonę .
  • Lokalizator GPS powiększa mapę do obszaru, na którym się znajdujemy według nadajnika GPS. Wybierz narzędzie poprzez kliknięcie na ikonę .

Nawigacja mapy przy użyciu myszy i klawiatury

  • Przybliżanie: przesuń rolką myszy do przodu lub kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w obszar mapy. Jeśli chcesz przybliżyć się za pomocą klawiatury wciśnij znak "+".
  • Oddalanie: przysuń rolką myszy do tyłu lub żyj znaku "-" na klawiaturze.
  • Przesuwanie mapy: przesuń mapę poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, a następnie przesuwaj mysz zmieniając obszar mapy.

Włączanie/wyłączanie warstw

Żeby włączyć lub wyłączyć niektóre z warstwa należy skorzystać z narzędzia Lista warstw  , które znajduje się w pasku narzędzi w lewym górnym rogu mapy. Jeśli dana warstwa jest włączona symbol obok niej wygląda następująco . Żeby włączyć lub wyłączyć warstwę kliknij w kratkę obok niej. Aby rozwinąć lub zwinąć grupę warstw kliknij na ikonę znajdującą się obok grupy warstw.

Żeby włączyć lub wyłączyć wszystkie warstwy należy kliknąć na ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu listy warstw. W tym samym miejscu można rozwinąć oraz zwinąć wszystkie warstwy. Zamknięcie okna narzędzi Listwa warstw następuje po kliknięciu na ikonę .

Wyszukiwanie

Narzędzie służy do wyszukiwania ulic i adresów. Wybierz narzędzie Wyszukaj klikając na ikonę , wpisz wartość i zatwierdź. Aby usunąć obiekty kliknij "Wyczyść" .

Zwijanie

Narzędzie Zwijanie służy do porównania obrazów z dwóch ortofotomap. Widok najnowszej ortofotomapy będzie zawsze po prawej stronie okna (bez możliwości wyboru), po lewej będzie mapa, którą porównujemy (z możliwością wyboru). Wyboru mapy do porównania dokonujemy w narzędziu Lista warstw.

Synchronizacja zasięgu przeglądarki zdjęć ukośnych

Mapa podzielona została na 4 części, które różnią się widokiem: na północ, na południe, na wschód i na zachód. Do nawigacji każdej z czterech części używamy narzędzi nawigacji. Aby każdą częścią nawigować niezależnie od pozostałych należy wyłączyć narzędzie synchronizacji . Gdy synchronizacja jest wyłączona narzędzie ma kolor szary. Aby wszystkie części przyjmowały widok jednej z nich należy włączyć przycisk synchronizacji znajdujący się w oknie wybranej części. Gdy synchronizacja jest włączona ikona ma kolor czarny.

Jak korzystać z mapy pobierania danych 3D?

  • Znajdź fragment przestrzeni, dla którego chcesz pozyskać makietę 3D.
  • Wybierz odpowiadający mu obszar poprzez kliknięciem przyciskiem myszy na obiekt. Zostanie on otoczony niebieską obwódką oraz zostanie wyświetlona tabela informacyjna.
  • Pobierz makietę poprzez kliknięcie na nazwę pliku obok "Pobierz".
Kontakt