Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

piątek, 23 lutego 2024

czwartek, 22 lutego 2024

Zysk z przedsiębiorczości

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Łodzi oferuje dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej osobom zamieszkującym obszar rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionym w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Środki dostępne są w ramach projektu partnerskiego Miasta z Fundacją Innowacja i Wiedza pn. „Zysk z przedsiębiorczości – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Na realizację projektu udało się pozyskać kwotę 1 994,441,08 zł, która przeznaczona zostanie m.in. na:

  • przeprowadzenie szkoleń i doradztwa (60 godzin szkoleń, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną, ubezpieczenie NNW oraz indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu - 6 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,77 zł/godz brutto za udział w bloku szkoleniowo-doradczym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 ,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy do 2 250,00 zł netto miesięcznie.

 

- Projekt wynika z obowiązującego programu rewitalizacji Łodzi - mówi Katarzyna Jędruszczak z Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Łodzi. - Jego głównym celem jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród 32 pozostających bez zatrudnienia Łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 miesięcy samozatrudnienia.

 

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowią osoby w wieku 30 i więcej lat, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a więc:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do ww. grup (będą stanowić maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.zyskzprzedsiebiorczosci.pl

 

Rekrutacja rozpoczyna się 29 stycznia 2020 r.

 

Miejsce składania formularzy:

w biurze projektu (budynek British Centre), przy ul. Kościuszki 93 (lok. 1), 90-443 Łódź w godzinach 8.30 – 15.30 .

Powiązane pliki

Kontakt