Łódź Rewitalizuje

Działania

Sienkiewicza 22

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

czerwiec 2024 r.

CO TU POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Lokale biurowe, Lokale usługowo-handlowe, Instytucje społeczne, Zieleń,

Budynek zmieni swoją dotychczasową funkcję mieszkalną na usługową.

W kamienicy przeprowadzony zostanie gruntowny remont. Zainstalowane zostanie centralne ogrzewanie.

Budynek frontowy będzie nadbudowany, a oficyny połączone zostaną ze sobą nowym łącznikiem. Wyburzone zostaną drewniane budynki gospodarcze oraz część jednej z oficyn. Na parterze budynku powstanie świetlica - centrum aktywności lokalnej. Podwórko będzie odnowione. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się miejsca postojowe dla rowerów, ławki, kosze na śmieci oraz przestrzenie zielone. Wzdłuż jednej ze ścian zasadzone zostaną rośliny pnące.

W budynku powstanie:

 • 37 lokali biurowych,
 • 5 lokali usługowych,
 • 1 Centrum Aktywności Lokalnej.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: kwiecień 2017

I przetarg został ogłoszony 11 kwietnia 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.4.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 27 lipca 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 391 000,00 zł.

Ogłoszenie II przetargu: wrzesień 2017

II przetarg został ogłoszony 19 września 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.36.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 października 2017 r. Nie wpłynęła żadna oferta.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 391 000,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie III przetargu: sierpień 2018

III przetarg został ogłoszony 1 sierpnia 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2018

W III przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 września 2018 r. Wpłynęła 1 oferta:

 • 28 920 000,00 zł - Konsorcjum firm SKB s.a. i SKB sp. z o.o. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 387 310,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie IV przetargu: październik 2018

IV przetarg został ogłoszony 15 października 2018 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.26.2018

Przejdź do strony przetargu

 

Otwarcie ofert: listopad 2018

W IV przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 listopada 2018 r. Wpłynęły 2 oferty:

 • 37 761 000,00 zł - P.U.H Dekorum BUD Kontrakty Sp. z o.o. Sp. K.
 • 27 830 905,64 zł - Konsorcjum firm SKB Budownictwo sp. z o.o. i SKB S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 14 387 310,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert.

Ogłoszenie V przetargu (na dokumentację projektową): lipiec 2019

V przetarg został ogłoszony 29 lipca 2019 roku.

Numer przetargu:DOA-ZP-II.271.78.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2019

W V przetargu otwarcie ofert nastąpiło 29 sierpnia 2019r. Wpłynęło 5 ofert:

 • Pracownia Architektoniczna - Arch. Cezary Furmanek - 458 790 zł
 • An Archi Group Sp z o.o. - 948 330 zł
 • Chmielewski Skała Architekci s.c. - 698 500 zł
 • Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp z o.o. Sp. k. - 488 310 zł
 • INNDOM Sp z o.o. - oferta niekompletna

Zaplanowana przez Miasto kwota: 578 100,00 zł.

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2019

Umowa z firmą Pracownia Architektoniczna - Arch. Cezary Furmanek została podpisana 16 października 2019 r.

Projektowanie: od października 2019 do lipca 2020
Ogłoszenie VI przetargu (na prace remontowe): listopad 2020

VI przetarg został ogłoszony 25 listopada 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.20.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: styczeń 2021

W VI przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 stycznia 2021r. Wpłynęło 8 ofert:

 • "BUDOMAL" Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Rafał Leśniak - 33 082 690,59 zł
 • SKANSKA. S.A. - 24 449 729,63 zł
 • Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. - 23 702 100,00 zł
 • Michał Szymczyk Zakład Ogólnobudowlany - 29 099 999,99 zł
 • "MERX” Sp. z o.o. - 26 076 000,00 zł
 • Pagma-Bud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - 22 489 999,99 zł
 • Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir
  Ostrowski i INVESSA Justyna Kołodziejczyk - 21 033 000,00 zł
 • ZAB-BUD Sp. z o.o. - 20 709 510,00 zł

Zaplanowana przez Miasto kwota: 13 809 210,00 zł.

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

Ogłoszenie VII przetargu (na prace remontowe): kwiecień 2021

VII przetarg został ogłoszony 30 kwietnia 2021 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.2.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2021

W VII przetargu otwarcie ofert nastąpiło 28 maja 2021r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 22 000 000,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o. 
 • 37 700 000,61 zł - Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD”
 • 25 000 039,05 zł - Pagma-Bud Spółka z ograniczoną

Przejdź do protokołu z otwarcia ofert

Wynik przetargu: lipiec 2021

Wybór wykonawcy w przetargu nastąpił 13 lipca 2021 roku:

 • PAGMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 20 800 000,00 zł

Przejdź do informacji o wyniku postępowania

Podpisanie umowy z wykonawcą: wrzesień 2021

Umowa z firmą PAGMA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na kwotę 20 800 000,00 zł podpisania została 21 września 2021 roku.

Rozpoczęcie remontu: październik 2021
Zakończenie remontu: marzec 2024
Wprowadzenie najemców: 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Anna Sus tel. (42) 638-50-58 a.sus@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Elżbieta Gąbińska-Michalecka tel. 798 734 354 e.gabinska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
Centrum Aktywności Lokalnej Natalia Rydlewska vel Ryglewska tel. 42 638 52 81 n.rydlewska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Justyną Gawrońską,, a ona skieruje Cię do właściwej osoby.

Kontakt