Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Ogrodowa (na odcinku Gdańska - Zachodnia)

Inwestycja zakończona w marcu 2020 r.

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Zachodnią. W ramach projektu nawierzchnie jezdni i chodników zostały wymienione i przystosowane do poruszania się osób z dysfunkcjami. Zrealizowano niewielkie zwężenie jezdni w celu zwiększenia szerokości chodnika po północnej stronie ulicy. Wprowadzono zieleń i małą architekturę miejską. W przestrzeni ulicy zostały zamontowane 24 ławki z oparciem, 16 koszy na opady, 5 koszy na psie nieczystości, 16 stojaków rowerowych, a także 5 słupków odgradzających i różnego rodzaju barierki. Ponadto postawiono zdrój wody pitnej (poidełko) uruchamiany przyciskiem. Została również zamontowana podświetlana tablica ogłoszeniowa. Dla poprawy bezpieczeństwa ulicy zainstalowano dodatkowy punkt z kamerą monitoringu. W ramach inwestycji przebudowano również oświetlenie uliczne. Dodatkowo w wybranych miejscach została podświetlona zieleń. W obszarze ulicy zasadzono 9 drzew liściastych. Przy chodnikach wydzielono miejsca z trawą, bylinami i niskimi krzewami. Zieleń nawadniana jest za pomocą automatycznego systemu.

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2017

I przetarg został ogłoszony 4 maja 2017 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.17.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 lipca 2017 r. Wpłynęły 1 oferta:

  • 4 218 550,68 zł - Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane "KEMY" Sp. z o.o.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 185 790,00 zł

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12. grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W II przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 roku:

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.

(inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów..

Projektowanie: kwiecień 2018 - styczeń 2019

Od 27 kwietnia 2018 roku rozpoczęto projektowanie. Ukończony projekt budowlany oraz wykonawczy przekazano w dniu 11 lutego 2019 roku.

Rozpoczęcie remontu: luty 2019
Zakończenie remontu: marzec 2020

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt