Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki ożywienia gospodarczego

2016

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów gospodarczych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów gospodarczych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym na wskaźnik na równi wpływają: ubytek firm i zadłużenia czynszowe w lokalach użytkowych.
 • Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności gospodarczej w danym obszarze w stosunku do średniego w Łodzi, zobrazowany intensywnością rejestrowania nowych firm.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom lokalnego ożywienia gospodarczego. Przy agregowaniu wskaźnika równe wagi zostały przypisane zmniejszeniu problemów gospodarczych (liczonych odwrotnością zagregowanego wskaźnika zadłużenia lokali użytkowych i wyrejestrowań działalności) oraz optymizmowi gospodarczemu (liczonemu zarejestrowaniami nowych firm). Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2017

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów gospodarczych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów gospodarczych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym na wskaźnik na równi wpływają: ubytek firm i zadłużenia czynszowe w lokalach użytkowych
 • Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności gospodarczej w danym obszarze w stosunku do średniego w Łodzi, zobrazowany intensywnością rejestrowania nowych firm.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom lokalnego ożywienia gospodarczego. Przy agregowaniu wskaźnika równe wagi zostały przypisane zmniejszeniu problemów gospodarczych (liczonych odwrotnością zagregowanego wskaźnika zadłużenia lokali użytkowych i wyrejestrowań działalności) oraz optymizmowi gospodarczemu (liczonemu zarejestrowaniami nowych firm). Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2018

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów gospodarczych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów gospodarczych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym na wskaźnik na równi wpływają: ubytek firm i zadłużenia czynszowe w lokalach użytkowych
 • Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności gospodarczej w danym obszarze w stosunku do średniego w Łodzi, zobrazowany intensywnością rejestrowania nowych firm.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom lokalnego ożywienia gospodarczego. Przy agregowaniu wskaźnika równe wagi zostały przypisane zmniejszeniu problemów gospodarczych (liczonych odwrotnością zagregowanego wskaźnika zadłużenia lokali użytkowych i wyrejestrowań działalności) oraz optymizmowi gospodarczemu (liczonemu zarejestrowaniami nowych firm). Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
Kontakt