Łódź Rewitalizuje

Działania

Włókiennicza 12

Inwestycja zakończona w maju 2021 r.

 

CO TU POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Budynki zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażono w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzone zostały w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi poddano instalację elektryczną, wodną oraz gazową. Budynek uzyskał dostęp do sieci światłowodowej. Nawierzchnia podwórza została wymieniona i odnowiona, wykonana z płyt oraz kostki kamiennej. Na podwórku znajdą się ławki, altana, jako miejsce spotkań mieszkańców. Na wyznaczonych terenach zielonych zostały posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich zasiano trawnik. Dodatkowo na ogrodzeniu powstał trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto zawieszono budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

W budynku powstało:

  • 25 mieszkań komunalnych,
  • 4 lokale usługowe przeznaczone na wynajem.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 27 lipca 2017 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-VII.271.82.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 19 września 2017 r. Wpłynęły 4 oferty (na komplet 3 kamienic przy ul. Włókienniczej 12, 14, 16):

  • 31 656 338,03 zł - PROCHEM S.A.
  • 27 158 562,35 zł – ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  • 31 497 842,64 zł – Mosty Łódź S.A.
  • 23 680 614,80 zł - BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak

Zaplanowana przez Miasto kwota: 23 851 461,16 zł (za komplet 3 kamienic przy ul. Włókienniczej 12, 14, 16)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2018

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak została podpisana 1 lutego 2018 r. na kwotę 23 680 614,80 zł (dotyczy nieruchomości przy ul. Włókienniczej nr 12, 14, 16).

Projektowanie: od lutego 2018 do grudnia 2019

Trwa projektowanie.

Rozpoczęcie remontu: listopad 2018

Na początku sierpnia rozpoczęły się prace porządkowe.

Ogłoszenie przetargu (na remont elewacji): marzec 2020

Przetarg (na wykonanie robót budowlanych aranżacji architektonicznych elewacji frontowych) został ogłoszony 12 marca 2020 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.5.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020

Otwarcie ofert nastąpiło 17 kwietnia 2020 r. Wpłynęły 3 oferty (na komplet prac przy elewacjach frontowych kamienic przy ul. Włókienniczej 12, 14 oraz 16):

  • 1 691 446,99 zł - Vision Invest Sp. z o.o. Sp.K.
  • 1 422 651,59 zł – BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak
  • 1 238 573,00 zł – Pracownie Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „ARKADY”

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 063 940,00 zł (za komplet 3 kamienic)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Zakończenie remontu: maj 2021
Wprowadzenie mieszkańców: 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Agnieszka Skibińska tel. 798 734 702 a.skibinska@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt