Łódź Rewitalizuje

Działania

Piotrkowska 115

  

Najważniejsze ogłoszenia:
"Zaprojektuj i wybuduj", trwają prace budowlane.

 

 

Planowana data zakończenia inwestycji:

grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Mieszkania komunalne, Mieszkania chronione, Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Pracownie artystyczne, Meble miejskie, Zieleń,

Przy Piotrkowskiej 115 nastąpi pełny remont kamienicy.

Układy pomieszczeń zostaną zmienione, pojawią się dodatkowe okna i balkony. Nadbudowane zostanie poddasze, które będzie oddane na cele użytkowe. Planuje się dodatkowe pomieszczenie w budynku na rowery i wózki, schodołaz i sprzęt ogrodniczy dla mieszkańców.

W kamienicy będą mieszkania komunalne, mieszkania chronione, Centrum Aktywności Lokalnej dla Młodzieży, lokal usługowy i pracownie twórcze. Nowe funkcje społeczne w budynku jak mieszkania chronione i Centrum Aktywności Lokalnej dla Młodzieży mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, wzajemne wsparcie osób z różnorodnymi problemami. CAL przeznaczony będzie dla młodzieży i młodych dorosłych gdzie będą mogli nie tylko rozwijać swoje pasje i talenty, ale przede wszystkim realizować własne pomysły i inicjatywy. Będzie to miejsce, w którym kształtować się będą i rozwijać młodzi lokalni liderzy, którzy działać będą w swojej najbliższej okolicy i na jej rzecz oraz aktywizować innych młodych ludzi do podejmowania oddolnych inicjatyw i realizacji ciekawych projektów.

Istniejący zjazd od strony alei Tadeusza Kościuszki zostanie zachowany. Teren zewnętrzny budynku będzie na nowo urządzony jako skwer dla odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Zachowany będzie istniejący drzewostan oraz dodana będzie duża ilość nowej zieleni, krzewów i roślinności dekoracyjnej, w tym pergole porośnięte zielenią pnącą. Będą tam również ławki i huśtawki. Teren zostanie oświetlony i dodatkowo będzie podświetlona posadzka oraz pergole porośnięte zielenią pnącą.

Zachowany dojazd do sąsiednich nieruchomości będzie miał nową nawierzchnię z płyt granitowych, na terenie powstanie 8 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością.

Teren zewnętrzny w zachodniej części działki będzie na nowo urządzony jako skwer dla odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców z ławkami i huśtawkami, wyłożony kostką granitową. Zaprojektowano tam pergole porośnięte zielenią pnącą. Zachowany będzie istniejący drzewostan a wzdłuż dojazdu zostanie posadzona nowa zieleń w postaci krzewów i roślinności dekoracyjnej , w tym pergole porośnięte zielenią pnącą. Pod pergolami wzdłuż oficyny Piotrkowska 113 sąsiadującej z terenem nieruchomości teren zostanie wyłożony brukiem drewnianym.

Zamontowane zostaną budki lęgowe dla jerzyków.

W budynku powstaną:

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: marzec 2020

Przetarg został ogłoszony 27 marca 2020 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.4.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: maj 2020

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 5 maja 2020 r. Wpłynęło 7 ofert:

  • 6 240 777,77 zł - Vision Invest Sp. z o.o. Sp. K
  • 7 141 380,00 zł - VIK-BUD Sp. z o.o Sp. K.
  • 8 880 846,00 zł - „Lepiko” Sp. z o.o.
  • 10 038 645,00 zł - MERX Sp. z o.o.
  • 8 800 000,00 zł - Michał Szymczyk Zakład Ogólnobudowlany
  • 8 193 891,00 zł - PAGMA-BUD Sp. z o.o. Sp. K
  • 7 247 160,00 zł - Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski

Zaplanowana przez Miasto kwota: 6 945 810,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: październik 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - IV kwartał 2022
Rozpoczęcie remontu: sierpień 2022
Zakończenie remontu: grudzień 2023
Wprowadzenie mieszkańców: 2024
Uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej: 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Zalecane parametry minimalne do wyświetlenia modelu 3D:

Procesor: Procesor Intel® Core™ i5-6500 GHz lub odpowiedniki.  Pamięć RAM: 8 GB. 

Przeglądarka: Mozilla Firefox (użycie innej przeglądarki może powodować błędy) 

W przypadku próby odtwarzania na innych urządzeniach zalecamy otwieranie na urządzeniach o podobnych parametrach wydajnościowych.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ewa Bogusiak tel. 42 638 50 58 e.bogusiak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Centrum”) Kalina Kędziora tel. 798 733 844 k.kedziora@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
mieszkań chronionych Anna Baklińska tel. 42 638 57 54 a.baklinska@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Magdaleną Kurlapską-Stelmach, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt