Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Zachodnia (na odcinku Ogrodowa - Legionów)

Inwestycja zakończona w kwietniu 2021 r.

 

CO POWSTAŁO?

Tagi słownikowe: Układ ulic, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej. Przede wszystkim została wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników. Chodniki i przejścia dla pieszych, umożliwiają poruszanie się osobom z dysfunkcjami. Ulica została utrzymana w dotychczasowym kształcie. Wydzielono miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzono nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Ogrodowej. Wyremontowano przystanek autobusowy i dostosowano go do potrzeb osób z dysfunkcjami. Przestrzeń obszaru została wyposażona w 5 stojaków rowerowych, 5 koszy na odpady, 2 kosze na psie nieczystości oraz barierki trawnikowe. Postawiono również podświetlana gablotę na plakaty. Oświetlenie uliczne zostało odnowione lub wymienione. Dodatkowo pojawiły się podświetlenia zieleni i chodników. W obrębie obszaru została nasadzona zieleń niska w postaci krzewów, bylin i traw ozdobnych. Zieleń nawadnia automatyczny system.

 

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Jak przebiegały prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: maj 2017

I przetarg został ogłoszony 4 maja 2017 roku.

Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.17.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2017

W I przetargu otwarcie ofert nastąpiło 14 lipca 2017 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 3 387 349,15 zł. - Przedsiębiorstwo drogowo - budowlane "KEMY" Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 069 748,00 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: październik 2017

II Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W II przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 r.:

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.

(inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów)

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

Projektowanie: od kwietnia 2018 do stycznia 2019
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2020

Wykonawca, zgodnie z umową, może rozpocząć roboty budowlane dopiero po zakończeniu remontu ul. Ogrodowej.

Zakończenie remontu: kwiecień 2021

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyna Gawrońska, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt