Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Ogrodowa (na odcinku Cmentarna - Gdańska)

Planowany termin zakończenia remontu: grudzień 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Układ ulic,

Przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową oraz zagospodarowaniem przestrzeni. Jezdnia w rejonie cmentarza będzie miała 6,5 m szerokości i nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż ulicy znajdą się miejsca do parkowania, ustawienia w nim słupów oraz elementów małej architektury. Na chodnikach po obu stronach ulicy pojawią się nowe drzewa. Za cmentarzem zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Karskiego. Pojawią się szerokie chodniki po obu stronach jezdni. Przejścia dla pieszych będą wyniesione aby zapewnić bezpieczeństwo i widoczność, podobnie jak samo skrzyżowanie z ul. Gdańską, dodatkowo podkreślone nawierzchnią z kostki. Podzielono je na 2 części, dzięki czemu wydzielono osobno przejścia dla pieszych i wjazd na teren Manufaktury.

Zadanie zakłada odtworzenie istniejących niwelet nawierzchni jezdni. Powstaną także nowe miejsca parkingowe. Uzupełnione i częściowo wymienione zostaną drzewa w szpalerze przy cmentarzu oraz szpaler drzew od strony Manufaktury. Pojawią się nowe zieleńce w pasie technicznym przy famułach, drzewa od strony Ogrodów Karskiego oraz drzewa na narożniku Cmentarna/Ogrodowa a także krzewy, byliny i trawy.

Planuje się zmodernizowanie przy okazji remontu ulicy infrastruktury podziemnej i urządzeń służących utrzymaniu okolicy w dobrym stanie. Odpowiednio przebudowane i modernizowane będą wodociągi,  kanalizacja, sieć gazowa, elektroenergetyczna, sieci telekomunikacyjne, oświetlenie miejskie na słupach oraz na elewacjach, podświetlenie zieleni. Powstanie także nowy kanał technologiczny do poprowadzenia światłowodów i pojawią się punkty monitoringu miejskiego. Wszystkie instalacje będą poprowadzone tak by nie kolidować z nowymi i odnowionymi ulicami.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu projektowanie 2021

Przetarg został ogłoszony 19 sierpnia 2021 r.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.3.2021

Przejdź do strony przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu 2021

W przedmiotowym postępowaniu w terminie do 27.08.2021 r. do godz. 9:00 nie złożono elektronicznie przez e-puap żadnej oferty.

 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 445 351,67 PLN zł

Wynik przetargu: sierpień 2021

Przetarg unieważniono ponieważ w przedmiotowym postępowaniu w terminie do 27.08.2021 r. do godz. 9:00 nie złożono elektronicznie przez e-puap żadnej oferty.

 

Przejdź do informacji o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie II przetargu (na dok. projektową):

II przetarg został ogłoszony 5 października 2021 r. (na dok. projektową dla ul. Ogrodowej oraz przebicia wewnątrz – kwartałowego łączącego ul. Ogrodową z terenami rekreacyjnymi Ogrodów Karskiego oraz skweru przylegającego do posesji Ogrodowa 28d)

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII.271.25.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2021

Otwarcie ofert nastąpiło 13 października 2021 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 394 670,00 zł - Modus Biuro Projektowo- Wykonawcze Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 445 351,67 zł.

Wynik przetargu: listopad 2021
Podpisanie umowy z wykonawcą: 2021
Projektowanie: 2022
Rozpoczęcie remontu: 2023
Zakończenie remontu: grudzień 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Zdjęcia ulicy przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Paweł Chojnacki tel. 42 638 48 91 pa.chojnacki@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 638 57 29 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt