Łódź Rewitalizuje

Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji

Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji dotyczy problemów i potencjałów naszego miasta. Są to wskaźniki cząstkowe podzielone na cztery kategorie zagadnień oraz wyliczone na ich podstawie wskaźniki zbiorcze. Analiza przybliża nas do odpowiedzi na pytanie w jakim stanie znajduje się obszar rewitalizacji, a w przyszłości, gdy zebrane zostaną dane z kilku kolejnych lat – jaki jest kierunek zmian: czy problemy się zmniejszają a potencjały rozwijają.

Kontakt