Łódź Rewitalizuje

Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji

Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji dotyczy problemów i potencjałów naszego miasta. Sposób ich opracowywania opisany został TUTAJ.

Są to wskaźniki cząstkowe podzielone na 4 kategorie zagadnień oraz wyliczone na ich podstawie wskaźniki zbiorcze. Ich analiza przybliża nas do odpowiedzi na pytanie w jakim stanie znajduje się obszar rewitalizacji, a w przyszłości, gdy zebrane zostaną dane z kilku kolejnych lat - jaki jest kierunek zmian: czy problemy się zmniejszają a potencjały rozwijają?

Kontakt