Łódź Rewitalizuje

Ortofotomapy Łodzi

W tej aplikacji dostępnych jest dziewięć ortofotomap: najstarsza z roku 1994 (lotnicza, piksel 0.5 m), z 2005 r. (satelitarna, piksel ok. 1 m), z 2007 r. (lotnicza, piksel 0.2 m), z kwietnia 2009 r. (lotnicza, piksel 0.2 m), z kwietnia 2011 r. (lotnicza, piksel 0.1 m), z maja 2013 r. (lotnicza, piksel 0.05 m), z kwietnia/maja 2015 r. (lotnicza, piksel 0.05 m) z kwietnia 2017 r. (lotnicza, piksel 0.05 m) – wykonana w projekcie „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z kwietnia 2019 r. (lotnicza, piksel 0.05 m) – wykonana w projekcie „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jak korzystać z naszej mapy? / Pokaż mapę w osobnym oknie

Kontakt