Łódź Rewitalizuje

Przetwarzanie danych

Dane przestrzenne w ramach systemu monitorowania i oceny postępów rewitalizacji przetwarzane są w trzech etapach:

 • pozyskiwania i przetwarzania danych wyjściowych
 • monitorowania stanu obszaru
 • oceny postępów osiągania celów rewitalizacji.

Dane surowe z 13 obszarów badawczych:

 1. demografia,
 2. bezrobocie,
 3. ubóstwo,
 4. przestępczość,
 5. edukacja,
 6. uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
 7. problemy gospodarcze,
 8. problemy ekologiczne,
 9. problemy przestrzenno-funkcjonalne i techniczne,
 10. potencjał kapitału kulturowego,
 11. potencjał aktywności gospodarczej,
 12. potencjał aktywności obywatelskiej.

przekształcane są na 31 wskaźników prostych. Z nich wyliczanych jest 12 wskaźników cząstkowych, z których powstają 4 wskaźniki zbiorcze. Końcowym etapem przekształcania danych jest wygenerowanie wskaźnika głównego tzw. Wskaźnika Sukcesu Rewitalizacji.

Proces przetwarzania danych powtarzany jest co roku w oparciu o dane z dnia 31 grudnia, lub - w przypadku braku dostępności takich danych - na najbliższy dzień poprzedzający 31 grudnia.

Kontakt