Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki proste (etap I)

Pierwszy etap procesu monitorowania polega na uporządkowaniu, opracowaniu i zliczeniu tzw. danych surowych. Na ich podstawie wylicza się i gromadzi w systemie monitoringu 31 wskaźników prostych, składających się na zjawisko kryzysowe (oznaczenia od G1 do G31). Wskaźniki te zostały opisane w tabeli poniżej.

Kontakt