Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki cząstkowe (etap II)

Na etapie monitorowania stanu obszaru powstaje 12 wskaźników cząstkowych (od C1 do C12). Wskaźniki te tworzone są za pomocą wzorów w postaci sumy ważonej składników prostych (G) w taki sposób, że wartości dodatnie oznaczają wynik powyżej średniej dla miasta, natomiast wartości ujemne poniżej tej średniej. To właśnie wskaźniki cząstkowe tworzą właściwy obraz stanu monitorowanego obszaru, obrazują 9 grup problemów oraz 3 rodzaje potencjałów.

Analizy tych wskaźników znajdziesz w zakładce pn. Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji.

Kontakt