Łódź Rewitalizuje

Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji

2016
  • Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji

    Wskaźnik główny pokazuje stopień realizacji misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga (0,47) została przypisana przywróceniu spójności społecznej, nieco niższa (0,29) poprawie obszaru zamieszkania, jeszcze niższa (0,13) ożywieniu gospodarczemu a najniższa (0,11) poprawie wizerunku. Oczekuje się, że wskaźnik R będzie konsekwentnie rósł z roku na rok.
2017
  • Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji

    Wskaźnik główny pokazuje stopień realizacji misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga (0,47) została przypisana przywróceniu spójności społecznej, nieco niższa (0,29) poprawie obszaru zamieszkania, jeszcze niższa (0,13) ożywieniu gospodarczemu a najniższa (0,11) poprawie wizerunku. Oczekuje się, że wskaźnik R będzie konsekwentnie rósł z roku na rok.
2018
  • Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji

    Wskaźnik główny pokazuje stopień realizacji misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga (0,47) została przypisana przywróceniu spójności społecznej, nieco niższa (0,29) poprawie obszaru zamieszkania, jeszcze niższa (0,13) ożywieniu gospodarczemu a najniższa (0,11) poprawie wizerunku. Oczekuje się, że wskaźnik R będzie konsekwentnie rósł z roku na rok.
Kontakt