Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemów bezrobocia

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów bezrobocia w danym obszarze w stosunku do średniego bezrobocia w Łodzi, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika podwyższone znaczenie mają: natężenie bezrobocia wśród młodych, natężenie bezrobocia w grupie +50 oraz natężenie bezrobocia III profilu (osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jedynie dla ubezpieczenia zdrowotnego, a nie mających zamiaru podjąć pracy).

Analiza dotyczy roku 2016, gdy problem bezrobocia w całym kraju zmniejszył się bardzo (stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. wynosiła 8,2% i była najniższa od 25 lat). W Łodzi problem bezrobocia występuje na obszarze rewitalizacji bardzo nierównomiernie. Wyraźne są wyspy nasilenia problemu:

 • w rejonie okolic Placu Wolności z ulicami: Pomorską, Solną, Wschodnią i Włókienniczą, oraz Legionów i Gdańskiej,
 • w rejonie ograniczonym ulicami: Zieloną, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego, Żeromskiego i Skłodowskiej-Curie,
 • w rejonie ulic: Ceglanej, Krótkiej, Rycerskiej, Joselewicza i Berlińskiego,
 • w rejonie ulic: Milionowej, Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej i Kaliskiej,
 • w rejonie Abramowskiego i Targowej (od Fabrycznej do Tylnej).

Problem bezrobocia bardzo ściśle koreluje z rodzajem zabudowy. Przykład: koncentracja problemu bezrobocia w rejonie ulic: Abramowskiego, Targowej (od Fabrycznej do Tylnej) i na południe do Milionowej, w rejonie Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej i Kaliskiej miałaby charakter ciągły, gdyby nie wyraźna wyspa sytuacji bardzo dobrej na osiedlu deweloperskim przy Tymienieckiego 16.

Z kolei wyspami stanu dobrego i bardzo dobrego (bezrobocia niższego, niż średnio w Łodzi) są:

 • ul. Sienkiewicza na odcinku od Tuwima do Roosevelta (stan b. dobry),
 • bloki Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (stan dobry),
 • rejon ulic: Narutowicza (od Sterlinga do Kopcińskiego), Jaracza (od Kilińskiego do Kopcińskiego), Uniwersyteckiej, al. Anstadta i Źródłowej (stan dobry i bardzo dobry).

Dla pogłębienia analizy warto spojrzeć na rozkład bezrobocia wśród ludzi młodych (do 25 roku życia) i starszych (50 lat i więcej) a odrębnie bezrobocia długotrwałego i tzw. III profilu.

Rozkład miejsc problemowych pokrywa się z danymi za 2016 rok, przy czym zauważyć należy, iż w rejonie Nowej Dzielnicy (na północ do parku Źródliska) oraz w rejonie skrzyżowania ulic Abramowskiego i Kilińskiego można mówić o pogorszeniu sytuacji związanej z zatrudnieniem w porównaniu z danymi z roku 2016. Niemniej jednak zauważyć można, że w niektórych lokalizacjach np. na Bałutach, w okolicach Manufaktury sytuacja uległa poprawie i  bezrobocie spadło.

Rozkład miejsc problemowych pokrywa się z danymi za 2016 i 2017 rok. Na mapie obrazującej występowanie zjawiska bezrobocia w 2018 roku w Łodzi wyraźnie widać, iż koncentracja problemów związanych ze znalezieniem zatrudnienia występuje na obszarze rewitalizacji, w tym zwłaszcza w jego północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części:

 • w rejonie okolic Placu Wolności z ulicami: Pomorską, Solną, Wschodnią i Włókienniczą oraz Legionów i Gdańską,
 • w rejonie ograniczonym ulicami: Zieloną, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego, Żeromskiego i Skłodowskiej-Curie,
 • w rejonie ulic: Ceglanej, Krótkiej, Rycerskiej, Joselewicza i Berlińskiego,
 • w rejonie ulic: Milionowej, Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej i Kaliskiej,
 • w rejonie ulic: Abramowskiego i Targowej (od ul. Fabrycznej do ul. Tylnej).

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt