Łódź Rewitalizuje

Przed wyznaczeniem obszaru rewitalizacji

Mapa prezentuje analizy problemów i potencjałów dotyczących zjawisk społecznych, ekonomicznych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych przedstawionych na tle struktury miasta. Przygotowano je przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego w 2015 roku, w oparciu o dane dostarczone przez jednostki zewnętrzne. Wyniki przedstawiono jako siatkę sześciokątów o powierzchni 10 ha.

Jak korzystać z naszej mapy? / Pokaż mapę w osobnym oknie

Kontakt