Łódź Rewitalizuje

euPOLIS

Łódź jako jedno z 4 miast w Europie będzie wdrażać bliskie naturze rozwiązania aby chronić środowisko naturalne, stworzyć prężnie działające ekosystemy miejskie i poprawić jakość życia mieszkańców.

 

euPOLIS Przywracanie Natury w Miastach

Misja: Innowacyjna metodologia planowania urbanistycznego, opracowana w ramach projektu euPOLIS, połączy różne proekologiczne „błękitno- zielone” rozwiązania. Celem jest poprawa zdrowia i dobre samopoczucie mieszkańców 4 europejskich miast!

Międzynarodowy projekt pn: euPOLIS,  jest finansowany w ramach unijnego programu "Horyzont 2020", a całość koordynuje Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach NTUA. W projekcie zintegrowana zostanie wiedza i doświadczenie 28 podmiotów z całego świata, w tym czterech europejskich miast: Pireusu, Belgradu, Łodzi i Gladsaxe. Wraz z naszymi partnerami zagranicznymi zadbamy o wypracowanie innowacyjnych, bliskich naturze rozwiązań do wykorzystania w ramach planowania przestrzennego.

Świat zmienia się dynamicznie, a europejskie miasta stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z urbanizacją i rozwojem, a także z wyzwaniami natury społecznej, geopolitycznej, gospodarczej i klimatycznej, które wpływają na jakość naszego życia. Kryteria planowania przestrzennego oprócz rachunku ekonomicznego, powinny uwzględniać także potrzeby społeczności lokalnych. Docenienie roli mieszkańców pozwoli zbudować większą społeczną akceptację dla planowanych projektów. Przełoży się to też na wzrost zaufania między mieszkańcami a władzami lokalnymi.

Aby sprostać wyzwaniu polegającym na wprowadzaniu zmian przyjaznych mieszkańcom, w ramach projektu euPOLIS powstaje metodologia planowania przestrzennego wykorzystująca rozwiązania oparte o naturę (NBS). Zakłada się w niej synergię podejścia skoncentrowanego na ludziach/zdrowiu ze znaczącymi korzyściami środowiskowymi i ekonomicznymi wynikającymi z zastosowania ekologicznych błękitno-zielonych rozwiązań.

Projekt euPOLIS ma na celu zastąpienie lub połączenie tradycyjnych, kosztownych systemów inżynieryjnych stworzonych w celu ochrony środowiska z systemami naturalnymi, aby stworzyć prężnie działające ekosystemy miejskie, a jednocześnie poprawić jakość życia mieszkańców. Projekt odpowiada na krytyczne wyzwania, takie jak: niska jakość środowiska i niska bioróżnorodność w przestrzeni publicznej oraz zasobach wodnych.

W skład zespołu euPOLIS  koordynowanego przez NTUA wchodzą: Uniwersytet Warszawski - Instytut Studiów Społecznych (Polska), Uniwersytet w Belgradzie - Wydział Inżynierii Lądowej (Serbia), Amphi International ApS (Dania), Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Pionowy Instytut Rolniczy (Austria), Geosystems Hellas S.A. (Grecja), Imperial College of Science Technology and Medicine (Wielka Brytania), Biopolus (Węgry), RISA Sicherheitsanalysen (Niemcy), Resilience Guard (Szwajcaria), CDP Worldwide Gmbh (Niemcy), EnPlus (Serbia), BioAssist (Grecja), Sentio Labs Monoprosopi (Grecja), Byspektrum (Dania), Mikser Association (Serbia), Plegma Labs (Grecja), Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Universidad de los Andes (Kolumbia), miasto Belgrad (Serbia), miasto Łódź (Polska), miasto Pireus (Grecja), miasto Gladsaxe (Dania), miasto Palermo (Włochy), miasto Limassol (Cypr), miasto Trebinje (Republika Serbska), miasto Bogota (Kolumbia), Fengxi New City (Chiny).

W ciągu najbliższych 4 lat w naszym mieście powstanie innowacyjny linearny park. Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie wybranym wspólnie przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Miejską Pracownię Urbanistyczną oraz Wydział Gospodarki Komunalnej. Wytypowano teren zielony, wskazany w programie Zielone Polesie i położony na obszarze rewitalizacji, w obrębie działek 335/6; 335/5; 336/1 (Pasaż Anny Rynkowskiej i sąsiednie działki); 172/5 ;172/7 (zieleniec między ul. Wólczańską i Gdańską).

 

Po przeprowadzeniu inwestycji monitorowany i analizowany będzie jej wpływ na okolicę, na samopoczucie i zdrowie mieszkańców żyjących w sąsiedztwie i korzystających z tego obszaru. To innowacyjne działanie jest również elementem realizacji Przedsięwzięcia nr 4 Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi: „Tworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich”.

Budżet projektu dla Łodzi wynosi 832 437,50 euro, czyli 3 541 522,10 zł (według średniego kursu Euro NBP z dnia 2 stycznia 2020 roku; 1 euro = 4,2544 zł), z czego ok. 600.000 euro zostanie przeznaczone na inwestycję pilotażową.

Założenia projektu znalazły odzwierciedlenie w jego tytule "euPOLIS", redefiniującym znaczenie miasta (POLIS) o przedrostek "eu", który oznacza po grecku "dobry", "dobrze", "szczęśliwy" (wymawiane "evPolis"), a także jako symbol wartości Unii Europejskiej.  

Strona projektu: https://eupolis-project.eu/

  

Kontakt