Łódź Rewitalizuje

Lokalne ożywienie gospodarcze

Wskaźnik zbiorczy

Wskaźnik ukazujący połączone wartości optymizmu gospodarczego i zmniejszenia problemów gospodarczych. W tym wskaźniku wartościom cząstkowym nadano równe wagi.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt