Łódź Rewitalizuje

Potencjał aktywności gospodarczej

Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności gospodarczej w danym obszarze w stosunku do średniego w Łodzi, zobrazowany intensywnością rejestrowania nowych firm na 1000 osób

W centralnej części obszaru widać wyraźną koncentrację optymizmu gospodarczego. Jest to zdecydowanie największa taka koncentracja na terenie miasta.

Jak widać, bardzo wyraźnym obszarem wzmożonego rejestrowania firm w skali całego miasta Łodzi jest ścisłe śródmieście. Tak więc – nawet jeśli uznamy, że jest to wynik wyłącznie renty położenia – potwierdza się teza, że w obszarze rewitalizacji, a szczególnie w jego centralnej części, wzdłuż osi ulicy Piotrkowskiej, obserwujemy potencjał aktywności gospodarczej, który może być postrzegany jako szansa rozwojowa obszaru rewitalizacji. Należy podkreślić, że ten wskaźnik jest jednym z sześciu (na 12 ogółem) wskaźników niezakłóconych, w pełni wiarygodnych. Oznacza to, że w toku jego generowania nie brakowało żadnych danych potrzebnych do wyliczenia jego wartości.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt