Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki kryzysu obszaru zamieszkania

2016

Dane generowane (G)

 • Deficyt dostępu do transportu publicznego (2 MB)

  Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 280 m od najbliższego przystanku MPK i dalej niż 350 metrów od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem (według rozkładu stałych przystanków w dniu 30 września).

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemu przestrzenno-funkcjonalnych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych w danym obszarze w stosunku do średniego ich natężenia w Łodzi, przy czym oba wskaźniki proste współtworzące wskaźnik cząstkowy mają równorzędne znaczenie.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania (2 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom kryzysu obszaru zamieszkania. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga została przypisana stanowi technicznemu budynków, nieco niższe kolejno deficytom przestrzennym i problemom niskiej emisji. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
2017

Dane generowane (G)

 • Natężenie problemu niskiej emisji (1 MB)

  Lokale komunalne ogrzewane indywidualnymi paleniskami na paliwa stałe jako odsetek lokali komunalnych ogółem
 • Deficyt dostępu do transportu publicznego (2 MB)

  Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 280 m od najbliższego przystanku MPK i dalej niż 350 metrów od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem (według rozkładu stałych przystanków w dniu 30 września)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemów środowiskowych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów środowiskowych w danym obszarze w stosunku do średniego w Łodzi, wyrażonej odsetkiem lokali komunalnych ogrzewanych indywidualnymi paleniskami na paliwa stałe (a więc – generującym lokalną emisję pyłu PM10).
 • Wskaźnik natężenia problemu przestrzenno-funkcjonalnych (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych w danym obszarze w stosunku do średniego ich natężenia w Łodzi, przy czym oba wskaźniki proste współtworzące wskaźnik cząstkowy mają równorzędne znaczenie.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania (1 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom kryzysu obszaru zamieszkania. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga została przypisana stanowi technicznemu budynków, nieco niższe kolejno deficytom przestrzennym i problemom niskiej emisji. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
2018

Dane generowane (G)

 • Deficyt dostępu do transportu publicznego (2 MB)

  Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 280 m od najbliższego przystanku MPK i dalej niż 350 metrów od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem (według rozkładu stałych przystanków w dniu 30 września)
 • Deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni (1 MB)

  Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 350 m od najbliższej atrakcyjnej przestrzeni miejskiej jako odsetek liczby mieszkańców ogółem.

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik natężenia problemu przestrzenno-funkcjonalnych (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych w danym obszarze w stosunku do średniego ich natężenia w Łodzi, przy czym oba wskaźniki proste współtworzące wskaźnik cząstkowy mają równorzędne znaczenie.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania (1 MB)

  Wskaźnik pokazuje poziom kryzysu obszaru zamieszkania. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga została przypisana stanowi technicznemu budynków, nieco niższe kolejno deficytom przestrzennym i problemom niskiej emisji. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
2019

Dane generowane (G)

2020

Dane generowane (G)

Kontakt