Łódź Rewitalizuje

Potencjał aktywności obywatelskiej

Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi. Obliczany jest on z uwzględnieniem:

  • liczby wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego,
  • liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców.

Jak widać, wskaźnik bardzo wyraźnie nasila się w obszarze śródmiejskim. Istnieje więc koncentracja aktywności obywatelskiej w obszarze rewitalizacji, a w dodatku skupia się ona na obszarach, gdzie stwierdzono też koncentracje problemów.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt