Łódź Rewitalizuje

Potencjał estetyki przestrzeni

Wskaźnik w wersji docelowej będzie obrazował potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie przy jego wyznaczaniu będzie miał stan estetyki zabytków (szczególnie rejestrowych) a mniejszy – saldo nasadzeń zieleni urządzonej

Dla zmian estetyki przestrzeni kluczowe wydają się wycinki i nasadzenia zieleni przyulicznej i małych enklaw zieleni (np. parków kieszonkowych), które mogą radykalnie zmienić (wzbogacić lub zubożyć) przestrzeń miejską.

W obecnej wersji tymczasowej wskaźnik reprezentuje wyłącznie saldo nasadzeń. Sytuacja w poszczególnych parkach wymaga dokładniejszego, indywidualnego przeglądu. Nie należy niepokoić się z góry ciemnymi plamami wycinek w parkach, które  mogą mieć charakter pielęgnacyjny i de facto nie muszą zmniejszać potencjału estetyki obszaru.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt