Łódź Rewitalizuje

Działania

Księży Młyn

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Dzięki realizacji szeregu inwestycji okolica stanie się miejscem, w którym chętnie będą przebywać mieszkańcy a także turyści. Gruntownie wyremontowanych i kompleksowo przebudowanych zostanie 29 budynków, w tym budynki wielorodzinne przy ul. Księży Młyn 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, ul. Przędzalnianej 49, 51, 59, 61, 63, 67 oraz Fabrycznej 21, budynki gospodarcze przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5, ul.  Przędzalnianej 49, 51 i 57 oraz ul. Fabrycznej 21; budynki niemieszkalne przy ul. Księży Młyn 7, 9, 11a, ul. Tymienieckiego 32 /Księży Młyn 2, ul. Przędzalnianej 57 i 91 a także budynki dawnych konsumów przy ul. Księży Młyn 14 i 16. 

Mieszkania zostaną  wyposażone w samodzielną kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Dzięki modernizacji poprawi się standard i jakość życia w budynkach mieszkalnych, a także możliwe będzie wprowadzenie nowych funkcji. Również podwórza zostaną przebudowane i wzbogacone o nową zieleń.

Poprawiona zostanie jakość i estetyka przestrzeni publicznych. Pojawią się nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady i psie nieczystości oraz pompy wodne, zagospodarowane zostaną drogi wewnętrzne oraz zieleń a na terenie byłej bocznicy kolejowej pojawi się ciąg pieszo- rowerowy.

Zwiększy się bezpieczeństwo dzięki modernizacji i rozbudowie istniejącego oświetlenia, a także instalacji nowych punktów monitoringu miejskiego. Powstanie dużo nowej zieleni – pojawią się drzewa, krzewy, pnącza, rabatki kwiatowe i trawniki. Okolica stanie się przyjazna i bardziej dostępna zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

Po zakończeniu remontów na obszarze powstaną nowe bądź wyremontowane instytucje:

  • Klub Księżego Młyna (Tymienieckiego 32 / Księży Młyn 2)
  • Świetlica dla dzieci (Księży Młyn 1)
  • poczta (Księży Młyn 1)
  • Klub Integracji Społecznej (Księży Młyn 2)
  • pracownie twórcze
  • restauracja przy ul. Księży Młyn 11a
  • baza (zaplecze) dla podmiotu gospodarczego, który będzie operatorem utrzymania czystości i zieleni przy Przędzalnianej 57
  • zaplecze dla estrady przy Przędzalnianej 51,
  • pomieszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fabrycznej 21.

Materiały graficzne

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl
Projekt pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”
Całkowita wartość projektu: 60 998 077,86 zł.
Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wynosi  39 222 969,09 zł.

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt