Łódź Rewitalizuje

Działania

Przędzalniana 49

  

Najważniejsze ogłoszenia
Dobiegają końca roboty budowlane.

 

 

Inwestycja planowana na:

marzec 2021

CO POWSTANIE?

Budynek podlega przebudowie i remontowi konserwatorskiemu wraz z podwórkiem i budynkami gospodarczymi.

Zakłada się wymurowanie murka oporowego, korytowanie z uwzględnieniem niwelacji i proj. spadków terenu, Wykonanie podbudowy pod przebudowę posadzek na działce, wykonanie nasadzeń krzewów i trawnika z zasypką z kory, ułożenie kraty trawnikowej, wymurowanie gazonów z kostki granitowej chroniącej drzewa, montaż ogrodzenia frontowego ażurowego wraz z furtką i dwuskrzydłową bramą wjazdową rozwieralną w pierzei ulicy Fabrycznej, prace budowlane remontowo-konserwatorskie 2 zabytkowych budynków gospodarczych

W budynku powstanie:                                                                          

  • 20 mieszkań komunalnych,
  • 1 pracownia twórcza.       

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu: maj 2019

I przetarg został ogłoszony 21 maja 2019.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.42.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2019

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 1 lipca 2019 r. Wpłynęły 2 oferty:

  • 12 269 472,00 zł - ZVIK-BUD sp. z o.o.
  • 17 729 429,90 zł - Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota:12 507 642,80 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: połowa 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą: połowa 2019
Rozpoczęcie remontu: połowa 2019
Zakończenie remontu: marzec 2021
Wprowadzenie mieszkańców: II kwartał 2021

Mieszkańcy będą mogli wprowadzić się w II kwartale 2021 r.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA FAMUŁA Z PODWÓRKIEM

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)638-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt