Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki wizerunku centrum

2016

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie ma stan estetyki zabytków rejestrowych i wpisanych do gminnej ewidencji a mniejszy – saldo nasadzeń.
 • Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma zainteresowanie danym obszarem wnioskodawców w Budżecie Obywatelskim.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru (1 MB)

  Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2017

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie ma stan estetyki zabytków rejestrowych i wpisanych do gminnej ewidencji a mniejszy – saldo nasadzeń
 • Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma zainteresowanie danym obszarem wnioskodawców w Budżecie Obywatelskim.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru (1 MB)

  Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2018

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie ma stan estetyki zabytków rejestrowych i wpisanych do gminnej ewidencji a mniejszy – saldo nasadzeń
 • Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma zainteresowanie danym obszarem wnioskodawców w Budżecie Obywatelskim.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru (2 MB)

  Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2019

Dane generowane (G)

Kontakt