Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki wizerunku centrum

2016

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie ma stan estetyki zabytków rejestrowych i wpisanych do gminnej ewidencji a mniejszy – saldo nasadzeń.
 • Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma zainteresowanie danym obszarem wnioskodawców w Budżecie Obywatelskim.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru (1 MB)

  Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2017

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie ma stan estetyki zabytków rejestrowych i wpisanych do gminnej ewidencji a mniejszy – saldo nasadzeń
 • Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma zainteresowanie danym obszarem wnioskodawców w Budżecie Obywatelskim.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru (1 MB)

  Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2018

Dane generowane (G)

Wskaźniki cząstkowe (C)

 • Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (1 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał estetyki przestrzeni miejskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi, przy czym większe znaczenie ma stan estetyki zabytków rejestrowych i wpisanych do gminnej ewidencji a mniejszy – saldo nasadzeń
 • Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (2 MB)

  Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi, przy czym podwyższone znaczenie ma zainteresowanie danym obszarem wnioskodawców w Budżecie Obywatelskim.

Wskaźnik zbiorczy (Z)

 • Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru (2 MB)

  Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.
2019

Dane generowane (G)

2020

Dane generowane (G)

2021

Dane generowane (G)

2022

Dane generowane (G)

Kontakt