Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemu ubóstwa

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi. Przy jego wyliczaniu uwzględniamy natężenie pobierania zasiłku stałego oraz natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci. Jednakże, podwyższone znaczenie ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.

W zasadzie cały obszar rewitalizacji jest obszarem ubóstwa. Wyspy stanu dobrego występują raczej punktowo, np. w miejscach zabudowy deweloperskiej lub w blokach Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Należy odnotować, że obszarami ubóstwa są pokryte wszystkie zidentyfikowane wcześniej wyspy nasilenia problemu bezrobocia.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt